Przejdź na wersję strony, której treść dostosowana jest do Twojego języka: język polski

Główne wyzwania firm handlowych w najbliższych latach [raport do pobrania]

Boom na sprzedaż online w ostatnich latach miał różne tendencje, ale generalnie wciąż zyskiwał. Przyczyn było sporo: od cyfryzacji społeczeństwa, przez lockdowny do przenoszenia się transakcji do sieci. Jednak firmy handlowe poza myśleniem jak poradzić sobie z wyzwaniami tu i teraz, zaczynają patrzeć na rynek w dłuższej perspektywie.

Zdiagnozowaliśmy siedem wyzwań biznesowych transformacji cyfrowej firm handlowych w perspektywie następnych 2-5 lat. Przygotowaliśmy opracowanie w formie wygodnego raportu do pobrania.

W poradniku znajdziesz między innymi:

  • Wskazanie i opis 7 głównych wyzwań firm handlowych w perspektywie najbliższych kilku lat
  • Analizę technologicznych rozwiązań mogących sprostać tym wyzwaniom
  • Rekomendację obszarów do obserwacji w firmach sprzedażowych dla osób odpowiadających za rozwój firmy i sprzedaży
  • Informację dlaczego firmy handlowe powinny mieć systemy sprzedaży zdolne do komunikacji z innymi systemami
  • Odpowiedź na pytanie dlaczego poziom rozwoju technologicznego firmy staje się coraz ważniejszym czynnikiem w procesie fuzji i przejęć

O platformie 'merce

Łączymy technologię i wiedzę, umożliwiając organizacjom realizację ich wizji handlowej. Ponad 80-osobowy zespół odpowiada za platformę przetwarzającą transakcje o wartości ponad 1,2 mld zł rocznie.